SCT Duathlon 2022

Lovön, Stockholm

Efter två års uppehåll är vi tillbaka!

Kom om möt våren och testa formen med oss på SCT Duathlon den 23 april, 2022 på den berömda FRA- rundan på Lovön, utanför Stockholm.

Alla är välkomna, både motionär och elit.

Bansträckning: löpning 5km, cykel 20 km, löpning 2,5 km

Starttid: 12.00 den 23 april (race brief 11.45)
Plats: Lovön, Prästvik
Kostnad: 200kr

HITTA TÄVLINGSOMRÅDET
Åk ut mot Drottningholms Slott på väg 261 och passera slottet. Ca 700 meter efter slottet sväng in höger mot Drottningholms golfbana. Vid t-korsningen Lovö Kyrka sväng vänster och fortsätt ca 3 km tills du anländer startområdet. Följ funktionärs parkeringsinstruktioner.

KLASSER
Motion: Inget speciellt att tänka på, ha kul och gå i mål! Du får nummerlapp och sluttid!
Tävling: Du ska ha giltig licens vid start.

VÄXLINGSOMRÅDE
Innan du får ta in din utrustning i området måste funktionär godkänna din cykel och hjälm. Placering av utrustning i växlingsområdet enligt anvisning. Bara tävlande får röra sig i växlingsområdet.

BANSTRÄCKNING
Löpmoment 1: Ett varv (ca 5 km) på grusväg med vändpunkt.
Cykelmoment: Två varv (ca 20 km) på asfalt med vändpunkt.
Löpmoment 2: Ett varv (ca 2.5 km) på grusväg med vändpunkt.

MAXTIDER
Två timmar, d.v.s. målgång senast kl 14:00.

REGLER m m
Loppet genomförs individuellt vilket innebär att du under cykelmomentet alltid ska ha minst 10 meters lucka fram till nästa cyklist. Omkörning får max ta 30 sekunder. Omkörd cyklist ska släppa lucka. Alla cyklister ska ha hjälm fastspänd på huvudet under hela cykelmomentet, från det att cykeln tas från cykelställningen till dess att cykeln lämnas på sin plats i växlingsområdet. Detta är viktiga trafiksäkerhetsregler OCH sportsliga regler!

Observera att vanliga trafikregler gäller utefter hela cykelbanan. Vägen är INTE avstängd för biltrafik. Deltagande sker på egen risk. Det åligger tävlande att känna till banorna samt gällande tävlings- och trafikregler.

Om du har frågor innan start kontakta i första hand sekretariatet. Om du tvingas bryta tävlingen är det viktigt att du rapporterar detta till närmaste funktionär på banan eller i växlingsområdet. STFs regler tillämpas (www.svensktriathlon.org). Eventuella protester hänvisas till tävlingsjuryn.

FOTOFÖRBUD
Observera att banan går förbi både FRA och Lovö Vattenverk. Dessa platser är skyddsobjekt och då råder fotoförbud. Det är alltså strängt förbjudet att ha kamera på hjälmen och filma under tävlingen eller ha vänner som står vid dessa platser och fotograferar under loppet.

CORONAANPASSNING
Tänk på att bara vara med om du känner dig fullt frisk.

RYSSLAND - UKRAINA
Alla är välkomna till vår tävling men vi följer triathlonförbundets riktlinjer om att det är förbud för deltagare att ta men flaggor, dräkter och/eller symboler från Ryssland och Belarus som kan kan påminna om aggressionen i något sammanhang före, under och efter eventet. Deltagare från dessa länder skall medverka neutralt och får inte använda tävlingen och sitt deltagande som plattform till stöd för Ryssland eller Belarus och/eller den ryska aggressionen mot Ukraina.

Mer information på https://www.sct.nu/tavling/sct-duathlon/

Foto: Axel Kanne