Salaklassikern 2024

Sala

Vill du anmäla dig till hela Salaklassikern välj Salaklasikern Hela för en personlig nummerväst du använder på arrangemangen du deltar i.

Salaklassikern består av fyra stycken olika aktiviteter.
Vid tre genomförda aktiviteter erhåller man en Salaklassiker medalj.
Mer information om aktiviteterna hittar ni under respektive aktivitet.

Salaklassikern Kalender

Skidor/skridskor 17/2
Löpning 25/5
Simmning 27/7
Cykel 8/9


Information om varje aktivitet kommer finnas under varje aktivitet senast 2 månader innan loppet går.

Efter den 18/5 höjs anmälningsavgiften för löpning/gång med 50 kr till 250:-

Det går givetvis att anmäla sig på plats till ett pris för bara löpning 250:- och om du väljer att vara med på Hela klassikern är priset nu 650:- och då gäller det att du är med på löpning/gång den 25/5, simning den 27/7 och cykling den 8/9.
Du som deltar i Hela klassikern får en klassiker nummerväst vid anmälan och en medalj den 8/9. Man måste vara med vid minst tre tillfällen.

Medaljcermoni kommer att äga rum vid det sista arrangemanget 8/9