Mental Health Run 2021

Stockholm / Virtuellt

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. För åttonde gången i rad anordnar vi Mental Health Run.

Lördagen den 1 oktober är det dags för årets lopp på Djurgården i Stockholm.
Det virtuella lopp pågår mellan den 1 och 10 oktober.

I detta lopp ska alla kunna delta och vi möts alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

Vi är inte vinstdrivande utan vårt överskott doneras till den psykiatriska forskningen.

Tack för varje steg du tar.