Gothenburg Triathlon 2024 (STC)

Rådasjön, Mölndal, Västra Götaland

Välkommen till Gothenburg Triathlon! (English below)
Nyhet för 2024: Tävlingen flyttas från midsommarhelgen till aug-sept skiftet, som en härlig avslutning på säsongen.

Distanserna är Sprint (motionär) och Olympisk (tävling och motionär) för herrar, damer och stafettlag. I år välkomnar vi även para-atleter och så klart favoriten: Kids race för barn upp till 15 år!

Early bird-registrering fram till 1:a Maj 2024: Prisstege för Sprint SEK 550 - 650 - 750 (stafettlag från 850), Olympisk distans SEK 750 - 850 - 950 (stafettlag från 1050). Sista höjningen sker 1:a Augusti 2024. Barn upp till 15 år kör helt gratis och ungdomar från 16 till 19 år har ett fast pris på SEK 150 (oavsett distans). Minimumålder för sprinten är 16 år och för olympisk distans 18 år, men dispens kan sökas av föräldrar till 14-15 åringar, kontakta arrangörerna (gothenburgtriathlon@molndaloutdoor.se)

Start, växlingsområde och mål hålls vid Handikappsbadet, Gunnebosidan av Rådasjön. Olympisk distans startar kl 09:00, sprintdistansen startas kl 10:05 och Kids race startas kl 13:00.

Anmälan är öppen till den 19 Augusti 2024 kl 08:00 för namnade nummerlappar och garanterade finisherpriser, därefter öppnar efteranmälan fram tills 31 Augusti 2024 kl. 20:00 online, eller på plats senast 1 timme innan start av respektive tävling (olympisk, sprint & kids race). Vi förbehåller oss rätten att stänga efteranmälan om omständigheterna inte tillåter fler deltagare.

Priser utdelas till de 3 första i respektive tävlingsklass på Olympisk distans, Olympisk motion och Sprint motion, samt till första stafettlag och para-klass i Sprint och Olympisk distans. Alla kids får pris.

Vi kommer även lägga upp filmer av cykel- och löpsträckningarna för att ge lite känsla för banan och terrängen inför anmälan/tävlingen - detta kommer under våren.
Länk till 2023 års PM för lite förberedande information: https://www.molndaloutdoor.se/nyheter/2022-12/75-gothenburg-triathlon/ - 2024 versionen släpps 2-3 veckor innan tävlingen. Välkomna!

Welcome to Gothenburg Triathlon!
News 2024: The competition is moved from the midsummer weekend to the August-September shift, as a lovely end to the season.

The distances are Sprint (exercise) and Olympic (competition and exercise) for men, women and relay teams. This year we also welcome para-athletes and of course the favourite: Kids race for children up to 15 years old!

Early bird registration until 1 May 2024: Price range for Sprint SEK 550 - 650 - 750 (relay teams from 850), Olympic distance SEK 750 - 850 - 950 (relay teams from 1050). The last increase will take place on August 1, 2024. Children up to 15 years completely free and young people from 16 to 19 years have a fixed price of SEK 150 (regardless of distance). Minimum age for the sprint is 16 years and for Olympic distance 18 years, but exemption can be applied for by parents of 14-15 year olds, contact the organizers (gothenburgtriathlon@molndaloutdoor.se)

The start, transition area and finish line are held at Handikappsbadet, the Gunnebo side of Rådasjön. Olympic distance starts at 09:00, sprint distance starts at 10:05 and Kids race starts at 13:00.

Registration is open until August 19, 2024 at 8:00 a.m. for named number plates and guaranteed finisher prizes, after which late registration is open until August 31, 2024 at 20:00 online, or on site no later than 1 hour before the start of the respective competition (Olympic, sprint & kids race). We reserve the right to close late registration if circumstances do not allow more participants.

Prizes are awarded to the first 3 in each competition class: Olympic distance, Olympic exercise and Sprint exercise, as well as to the first relay team and para-class in Sprint and Olympic distance. All kids get a prize.

We will also post videos of the cycling and running sections to give a little feel for the course and the terrain before the registration/race - this will come in the spring.
Link to the 2023 PM for some preparatory information: https://www.molndaloutdoor.se/nyheter/2022-12/75-gothenburg-triathlon/ - the 2024 version will be released 2-3 weeks before the competition. Most Welcome!