Nätra Fjällskogslopp 2024

Nätra Fjällskog, Hinnsjön, Sidensjö

Den 10 augusti 2024 arrangeras Nätra Fjällskogslopp för fjärde gången. Loppet arrangeras av Nätra Gif Ungdom som en del i fortsatt arbete att kunna bedriva en fotbollsverksamhet för alla ungdomar i och runt Nätra.

Mer information om loppet finns på hemsidan, se ovan.

Starten på loppet går ca 300 m in efter den skogsbilväg som startar vid Hinnsjöstugan.

Terrängen längst med banan varvar fin löpning längst stigar och grusvägar med blötare sträckor över myrar. Alla distanserna passerar ett flertal fäbodar och utmanande stigningar och utförslöpning ner mot mål bjuder på en förtrollande utsikt över Hinnsjön.