Steg 1 av 3

GBU-Granbäcken Backyard Ultra

Löpning
lördag 2022-04-30 kl. 10:00
Björkehovsgården, Borås
175 kr
2022-04-30 09:00

Granbäcken Backyard Ultra

Välkommen till klubbens tredje Backyard, lördagen den 30 april
Denna gång utan tidsbegränsning och med möjlighet för andra än medlemmar att vara med.

Banan
Vi använder det blå terrängspåret vid Björkehovsgården, (Södra Granbäcksvägen 9, Borås)
med en liten förlängning på gräsmattan bakom själva gården. Där också start och mål finns.
Varje varv mäter 6706 m.

Anmälan
Anmälan på mittlopp.se senast en timme före start, vi tar emot 75 anmälningar.

Anmälningsavgift:
175:- , medlemmar i Borås Löparklubb 50:- (rabattkod i medlemsutskick)

Regler
Starten går kl 10:00 och därefter varje hel timme tills bara en löpare finns kvar i tävlingen. Den som ensam slutför ett varv har vunnit.
Den som inte hinner tillbaka över mållinjen innan nästa start är ute ur loppet, men får tillgodoräkna sig genomfört varv.
Alla löpare måste befinna sig i startfållan, som kommer att vara markerat med rep, när startsignalen går. Start sker med visselsignal och en förvarning sker två, resp en minut före start. Efter startsignalen får man inte gå tillbaka över startlinjen.
Man får vila eller göra annat ute på banan, bara man klarar varvet i tid.
Det är inte tillåtet att få fysisk stöttning utefter banan. Det är heller inte tillåtet att springa med en pacer och man får inte använda stavar.
Däremot får du gärna ha sällskap med övriga deltagare ute på banan.

Parkering
Sker på grusplanen vid Björkehovsgården,
Vi många deltagare kan också annan anvisad plats nära gården bli aktuell.

Nummerlapp
Hämtar du ut själv, kommer att finnas på ett bord vid starten.

Varvräkning
Du ansvarar själv för att bli avbockad på uppsatt lista vid målgång

Priser
Alla deltagare som klarat minst ett varv, får ett pris, dessutom utlottningspriser och priser till de som håller på längst.

Ombyte och dusch
Vi har tillgång till Björkehovsgårdens omklädningsrum.

Tält, stolar, bord, hängmatta…
Kommer det att finns möjligheter att sätta upp i anslutning till startområdet på anvisade platser.

Övrigt
• Vi kommer inte att servera någon form av mat eller dryck, du ansvarar själv för detta.
Vatten för påfyllning till egen mugg/ flaska kommer att finnas vid start/mål
• Banans markeringar är reflekterande, lätt att hitta runt även i mörker.
• GBU ingår i vår interna BLK-Cupen 2022

Välkomna att fira Valborg (och kanske 1 maj) med oss!

Tävlingsledare: Lasse Jutemar 0706-199 239

Anmälan tyvärr inte möjlig

Anmälningstiden är slut, kontrollera med arrangören hur du gör en efteranmälan.