Stockholm Triathlon 2021 (SM/RM Olympisk/STC) - INSTÄLLT

Stockholm

Tyvärr behöver vi ställa in Stockholm Triathlon 2021.

Vi har väntat in i det längsta men har nu kommit till den tidpunkten där vi måste fatta ett beslut hur vi ska göra med Stockholm Triathlon. Länge har vi levt på hoppet om att kunna genomföra någon slags variant av tävlingen men har landat i att vi inte kommer kunna arrangera Stockholm Triathlon, 29 augusti 2021.
Den 12 maj meddelade regeringen att man från och med den 1 juni kommer lätta något på restriktionerna för motionslopp. Beslutet som träder i kraft den 1 juni 2021 innebär en viss lättnad för motionsarrangörer där tävlingar utomhus ges tillåtelse att arrangeras med upp till 150 tävlande deltagare.

Stockholm Triathlon är en stor och härlig triathlonfest i centrala Stockholm och ett arrangemang med en unik upplevelse för er deltagare, funktionär och publik. För att det ska bli ett så bra arrangemang som möjligt för samtliga anser vi att det tyvärr inte är möjligt med det nuvarande tillstånd från Länsstyrelsen med max 150 tävlande att genomföra ett arrangemang som Stockholm Triathlon.

Beslutet innebär även att SM 2021 på olympisk distans ställs in.

Du som var anmäld till Stockholm Triathlon 2020 som aktivt gjorde valet att flytta din startplats till 2021 kommer automatiskt flyttas till Stockholm Triathlon 2022.Tävlingen är planerad att genomföras under augusti 2022.

Triathlonhälsningar
Svenska Triathlonförbundet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unfortunately, we need to cancel the Stockholm Triathlon 2021.

We have waited until the longest but have now come to the time where we must decide on how to do with the Stockholm Triathlon. For a long time, we have lived on the hope of being able to arrange some kind of variant of the competition but have landed in the fact that we will not be able to arrange the Stockholm Triathlon, 29th of August 2021.

On May 12th, the Swedish government announced that from June 1st it will ease the restrictions for the arrangement of competition races. The decision, which enters into force on June 1st, entails a certain relief for competitions and race organizers like our arrangement, where we are given permission to arrange an event with up to 150 competing participants.

Stockholm Triathlon is a large and wonderful triathlon gathering in the central of Stockholm and a unique event for you participants, officials and audience. In order for it to be as good an event as possible for everyone, we believe that it is unfortunately not possible with the current permit from the County Administrative Board with a maximum of 150 competitors to carry out an event such as the Stockholm Triathlon.

You who were registered for the Stockholm Triathlon 2020 who actively made the choice to move your registration to 2021 will automatically be moved to the Stockholm Triathlon 2022. The competition is planned to be held in August 2022.

Triathlon greetings
Swedish Triathlon Association