Växjö Marathon 2024

Växjö

Välkomna till anmälningssidan för Växjö Marathon 2024.

Maratonbanan i Växjö är sannolikt Sveriges snabbaste. Banan går runt Växjösjön och springs i åtta varv. Höjdskillnaden på varvet är ca 3m.