Spring för 17! 2021

Virituellt, Stockholm

Spring för 17! är ett lopp som anordnas av Stockholms FN-förening med syfte att sprida kunskap och höja engagemanget kring Agenda 2030 - FN:s hållbarhetsagenda med 17 mål.

Spring för 17! planeras som ett fysiskt lopp till den 12 september 2021. Datum kan ändras på grund av av rådande coronapandemi. Men vi ställer inte in - vi ställer om! Virtuellt kan du börja springa redan nu! Var du vill, när du vill, hur ofta du vill och hur långt du vill. Anmälan här gäller för både virtuellt och fysiskt lopp.

Vi vill att alla ska vara med och bidra till en bättre värld. Alla är välkomna - du som springer fort, du som hellre går och lunkar och du som tar dig fram i rullstol eller med rullator. Vi har fokus på mål 3: god hälsa och välbefinnande, därför är huvudsaken att vi tillsammans rör på oss!

Du som anmäler dig får en nummerlapp skickad till dig via mejl. Skriv ut nummerlappen och sätt på dig den när du är ute och Springer för 17! Har du ingen skrivare - var kreativ, måla av nummerlappen. Vid det fysiska loppet får du en riktig nummerlapp. Det ska inte vara svårt att Springa för 17!

När du Springer för 17! tar du en bild där du och din nummerlapp syns. Lägg upp bilden på dina sociala medier under hashtagen #springför17!. Gå gärna med i vår Facebookgrupp och publicera bilden även där. Facebookgruppen heter "Spring för 17! - Stockholms FN-förening". Du hittar gruppen om du söker efter Stockholms FN-förening på Facebook och sedan klickar på kategorin "grupper" i den vänstra spalten som visas när du kommit in på Stockholms FN-förenings Facebooksida. Eller så kan du kopiera denna länk: https://www.facebook.com/groups/Springfor17/

När vi äntligen får träffas igen kommer det fysiska Spring för 17! gå av stapeln. Då möts vi i Stockholm och springer tillsammans för en mer hållbar värld utan svält, fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Mer information om datum och plats kommer att gå ut till alla som anmält sig till loppet så fort restriktionerna lyfts.

Anmälningsavgiften täcker deltagande i både det virtuella och i det fysiska loppet.

Spring för 17! där du är, sedan springer vi tillsammans!