Ältasjön Runt 2023

Älta

Ältasjön runt är ett lokalt lopp för löpare där genomförandet av loppet är målet. Distanserna är anpassade för aktiva personer utan att man skall behöva ha en gedigen löpbakgrund. Vi träffas och är aktiva! Kanske är det ett startskott för ett mer aktivt år 2023.