Lenas Lopp för Livet / Lena's Run for Life 2022

Virtuellt: var du vill i världen! / Virtual: wherever you want! Local events: Sundsvall, Helsinki & Zürich. + lopp i Västerås med gemensam start

Scrolla för info om lokalt arrangemang / Scroll for English

LENAS LOPP FÖR LIVET: Gå och spring för forskning om äggstockscancer! Låg startavgift: 100 kr för vuxna och 50 kr för barn. Extra donationer välkomnas. Vi drivs av volontärer och varenda krona går till forskning om äggstockscancer!
Lagtävling. Anmäl ett lag med minst 4 personer, ingen övre gräns.

VIRTUELLT LOPP:
Delta var du vill i världen under en veckas tid: 29/8 - 4/9.

Nummerlapp: Skapa tävlingskänsla genom att ladda ner, skriva ut och fästa din nummerlapp på din tröja när du genomför ditt lopp. Gå in på länken för loppet som du anmält dig till, ange mailadressen du anmälde dig med och ladda ner din nummerlapp.
VIRTUELLT LOPP: https://www.transpiration.se/bib/?race=186
SUNDSVALL: https://www.transpiration.se/bib/?race=185
HELSINKI: https://www.transpiration.se/bib/?race=187

Registrera din sträcka. Två alternativ:
1: mät upp din sträcka med valfri app, klocka eller helt enkelt uppskatta din sträcka. Gå in på webbsidan för loppet som du anmält dig till, ange mailadressen som du anmälde dig med, och registrera din sträcka. Obs! sträckan anges i meter 
VIRTUELLT: https://www.transpiration.se/codelogin/fe96b0fc-6b34-4c76-bd1d-006390dbfb3c
SUNDSVALL: https://www.transpiration.se/codelogin/4e8cd597-dc24-4f5d-bff2-c19383eb905c
HELSINKI: https://www.transpiration.se/codelogin/fe61565e-7545-40e3-a3be-49f04d38edcf

2: ladda ner appen Jogg, i Appstore https://apps.apple.com/dz/app/jogg/id1569050460 och för Android (Google Play) https://play.google.com/store/apps/details?id=se.transpiration.jogg
För att kunna använda appen behöver du skapa ett konto i Jogg. Gör det med mailadressen du angav vid anmälan. Du ser då loppet du anmält dig till under Tävlingar. Innan du påbörjar ditt lopp, starta loppet i appen så räknar appen ner din timme och registrerar din sträcka direkt.

LENA'S RUN FOR LIFE: Walk and run for ovarian cancer research!
Low starting fee: 100 SEK (10EUR, 10USD, 10CHF, 8GBP), 50 SEK for kids. Additional donations are always welcome. We are 100% volunteer powered and every cent goes directly to ovarian cancer research.
Team challenge: Sign up a team with a minimum of 4 people and no upper limit.

VIRTUAL RUN:
Participate wherever you want, whenever you want during the week of August 29th and September 4th.

Bib: Create a nice race feeling by downloading, printing and attaching your bib to the front of your running garment. Use the link for the run you have signed up for, and sign up with the email address used when signing up for the run.
VIRTUAL: https://www.transpiration.se/bib/?race=186
HELSINKI: https://www.transpiration.se/bib/?race=187

Track your distance with any app, watch or simply estimate your distance. Go to the webpage for the run you have signed up for, input the email address used when signing up, and register your distance. Kindly note that your distance should be registered in meters.
VIRTUAL: https://www.transpiration.se/codelogin/fe96b0fc-6b34-4c76-bd1d-006390dbfb3c
HELSINKI: https://www.transpiration.se/codelogin/fe61565e-7545-40e3-a3be-49f04d38edcf