Öppet klubbmästerskap 10km

Örebro

Kontrollmätta 10km vändbana på banvallen.