BikeBoost MTB 2022

Umeå

Se hemsida för mer information och PM. www.bikeboost.se
Anmälningsavgift ordinarie 300 kr fram till 31/8 därefter efteranmälan som kostar 450 kr. Efteranmälan på plats samma dag kostar 450 kr och betalas via Swish.