Kilsbergsleden 2023

Örebro

Kilsbergsleden är ett lopp som passar alla. Distanserna är från 5 km till 14,7 km. Loppet går i Karlslundsskogen med start och mål vid Karlslunds motionscentral.

För distanserna upp till 10 km är underlaget lätt preparerad skogsmark av normal elljusspår-typ i skog, de är också lite bredare. De extra 5 km på 15 km banan är mera naturlig skogsstig med korta inslag av stenigt underlag. Detta eftersom man springer upp och nedför en rullstensås.

Klasser är motion (5 km, 10 km och 14,7 km) samt tävling 14,7 km.
För att delta i tävlingsklass behöver man vara medlem i en förening ansluten till Svenska Friidrottsförbundet.

Sista anmälningsdag är den 31/10 men efteranmälan kan göras på plats på tävlingsdagen mellan kl 09.00-10.00 till en förhöjd avgift om 50 extra kronor per klass och distans.

För mer information se:
https://orebroaik.se/kilsbergsleden/